Kontaktadmin

Formulár spätnej väzby

Fakturačná adresa

SI.DA s.r.o.
P.O.Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 44700610
DIČ: 2022811021
IČ DPH: SK2022811021
Kontaktná osoba: Alica Katerinčinová
Tel: +421911727700
E-mail: obchod@doplnkydodomu.sk
VÚB č.ú: SK90 0200 0000 0035 2183 1356